CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER ALS TRACTAMENTS D’ESTERILITZACIÓ DE COLÒNIES DE GATS SENSE AMO, ANUALITAT 2021

ANUALITAT DESPEDA IMPORT CONCEDIT PERCENTATJE SUBVENCIONAT FINALITAT
2021 294,50 € 294,50 € 100 % ESTERILITZACIÓ DE GATS SENSE AMO
Logotipo Diputación de Alicante
Shares