CONVOCATÒRIA D’AJUDES ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT AMB POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS PER A COBRIR LES APORTACIONS ESTATUTÀRIES DEL CONSORCI PROVINCIAL PER Al SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT, ANUALITAT 2021

ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT
2021 14.560,69 € 6.371,18 € 43,75 % Aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament, anualitat 2021
Logotipo Diputación de Alicante
Shares