Es recorda en aquestes dates estivals prendre les següents precaucions;

PER A EVITAR INCENDIS
  1. No llançar coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc o puguen produir-ho.
  2. Mai llançar fòsfors i burilles enceses.
  3. No llançar fems i menys aquelles que puguen ocasionar un incendi, com els cristalls.
  4. Al circular per terreny forestal, no parar el vehicle sobre vegetació seca o deixar-lo en zones desproveïdes de vegetació, ja que el tub d’escapament calent pot encendre la pastura.
  5. No encendre foc en terreny forestal o pròxim a ell.
  6. Els habitatges o granges pròximes a terreny forestal, hauran d’extremar precaucions per a evitar incendis: mantindre la teulada lliure de fullaraca o pinassa, no buidar restes de ximeneres, estufes, paellers o barbacoes sobre vegetació etc.

AVÍS: La Llei Forestal de la Comunitat Valenciana contempla multes de 600 a 3000 euros per infringir aquesta normativa.

Shares