CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DESTINADES A AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS AMB POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS, E.A.T.I.M I MANCOMUNITATS DE SERVEIS SOCIALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A la REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ SOCIAL DIRIGIDES A COL·LECTIUS VULNERABLES I PER A l’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT I VEHICLES, ANUALITAT 2021.

ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT
2021 5.337,00 € 5.337,00 € 100 % Equips d’aire condicionat
Logotipo Diputación de Alicante
Shares