CONCESSIÓ DE SUBV. D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLA +CERCA 2020. LÍNIA D’ACTUACIÓ DESPESES CORRENTS D’ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS

ANUATITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT
2021 12.331,20 € 12.331,20 € 100 % Despeses de personal, neteja i subministrament elèctric, aigua, gas i combustible d’edificis municipals afectes a servei públic
Logotipo Diputación de Alicante
Shares