BASES DEL CONCURS

 1. Els/les participants han de ser naturals, residents permanents o ocasionals en el terme municipal de El Fondó de les Neus.

 2. Els treballs presentats estaran relacionats amb temes nadalencs.

 3. S’acceptarà qualsevol tipus de modalitat: dibuix, pintura, collage, etc… (sempre que es presente en la fulla DIN A4 que s’entrega)

 4. S’estableixen la següents categories:

  1. Infantil

  2. 1r i 2n de Primària

  3. 3r i 4t de Primària

  4. 5é i 6é de Primària

 5. La data límit de lliurament de treballs és el 16 de desembre de 2021, en el registre de l’ajuntament.

 6. Es concedirà un premi per categoria.

 7. Els treballs presentats rebran un obsequi.

 8. El lliurament de premis i obsequis es durà a terme el dia 28 de desembre de 2021 en la Plaça del Mercat.

 9. Els treballs romandran exposats a la Casa de Cultura durant el període vacacional de Nadal, quedant en poder de l’ajuntament.

 10. La presentació dels treballs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

Model Concurs Nadal

Shares