Dª Carmen Sellés Prieto, Alcaldessa – Presidenta de l’Excm. Ajuntament de El Fondó de les Neus (Alacant), FA SABER:

Que davant l’adhesió d’aquest ajuntament a la MANCOMUNITAT VINYA I MARBRE, passen a prestar-se nous o majors serveis en l’àrea de serveis socials, que es consideren d’interés per als nostres veïns.

Així mateix, l’atenció en l’àrea de serveis socials queda reorganitzada de la manera que a continuació s’indica:

 • Dilluns: Es prestaran serveis de:
  • Treballador/a social (excepte tràmits relacionats amb la Llei de Dependència)
  • Educador/a social
  • Atenció psicològica
  • Assessorament jurídic
 • Dimarts: Es prestaran serveis de:
  • Treballador/a social (excepte tràmits relacionats amb Llei de Dependència)
 • Dimecres: Es prestaran serveis de:
  • Treballador/a social (excepte tràmits relacionats amb Llei de dependència)
 • Dijous: Serveis relacionats exclusivament amb la llei de dependència: sol·licituds, tramitació expedientes, consultes, etc.
 • Divendres: NO hi ha atenció presencial en l’àrea de serveis socials

En tot cas, haurà de sol·licitar-se CITA PRÈVIA per a poder ser atesos per el/la professional corresponent.

Shares