CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2 (IMAR0208)

OBJECTIU DEL CURS

Una vegada finalitze el curs l’alumne tindrà els coneixements necessaris per al muntatge, manteniment i reparació d’instal·lacions de climatització, ventilació-extracció i filtrat d’aire, segons la normativa i reglamentació vigent.

OCUPACIONS I LLOCS RELLEVANTS EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL

Instal·lador d’aire condicionat i ventilació. Instal·lador-ajustador d’instal·lacions de refrigeració i aire condicionat. Instal·lador-muntador d’equips de climatització i ventilació-extracció en xarxes de distribució i equips terminals. Mantenidor-reparador d’equips de climatització i ventilació- extracció en xarxes de distribució i equips terminals. Mecànic reparador d’equips industrials de refrigeració i climatització. Operador de planta d’aire condicionat. Operador de planta de ventilació i calefacció.

CAPACITACIÓ PROFESSIONAL

La formació establida en el present certificat de professionalitat garanteix el nivell de coneixements necessaris per a la realització de l’activitat professional de manipulació de gasos fluorats, i per a l’obtenció de la Certificació Personal (Categoria I) expedida per l’autoritat competent.

MÒDULS I UNITATS FORMATIVES

  • MF0158_2: Muntatge d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (220 hores)
  • UF0418: Organització i execució del muntatge d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.
  • UF0419: Posada en marxa i regulació d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.
  • UF0420: Prevenció de riscos i gestió mediambiental en instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.
  • MF1159_2: Manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (160 hores)
  • UF0421: Manteniment preventiu d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció
  • UF0422: Manteniment correctiu d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció
  • MP0092: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 hores)
  • FCOO03: Inserció Laboral, Sensibilització mediambiental i en la Igualtat de gènere (10 hores)

CURS TOTALMENT GRATUÏT

LLOC: Centre Labora Formació d’Elda

DATES: Del 28 d’abril al 17 d’octubre de 2022

Per a més informació en LABORA FORMACIÓ ELDA. Telèfon: 966 95 75 00

Inscripcions i requisits necessaris per a l’accés al curs en: Formación – Puntlabora (gva.es)

Logo GVA y LABORA

Shares