Davant la nova ubicació d’oficines municipals, l’atenció en l’Àrea de Serveis Socials continua prestant-se en la seu de l’antic Ajuntament, i queda reorganitzada de la manera que a continuació s’indica:

 • Dilluns: Es prestaran serveis de:
  • Treballador/a social (excepte tràmits relacionats amb la llei de dependència)
  • Educador/a social
  • Atenció psicològica
  • Assessorament jurídic
 • Dimarts: Es prestaran serveis de:
  • Treballador/a social (excepte tràmits relacionats amb Lley de dependència)
 • Dimecres: Es prestaran serveis de:
  • Treballador/a social (excepte tràmits relacionats amb Llei de dependència)
  • Serveis relacionats exclusivament amb la llei de dependència: sol·licituds, tramitació expedientes, consultes, etc.
 • Dijous i Divendres: NO hi ha atenció presencial en l’àrea de serveis socials

NOTA: En tot cas, haurà de sol·licitar-se CITA PRÈVIA per a poder ser atesos pel professional corresponent

Shares