El GAL ASIR (Grup d’Acció Local – Associació per a la Sostenibilitat i Innovació Rural) posa en marxa un procés de selecció per cobrir el lloc de tècnic/a del GAL per a l’aplicació de la seva Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) en el marc del Programa LEADER dins del PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Shares