OBERT TERMINI D’INSCRIPCIÓ

DES DE L’1 DE JUNY AL 30 DE JUNY
PLACES LIMITADES

(EN CAS D’EXCEDIR EL NOMBRE DE PLACES, S’APLICARAN ELS REQUISITS APROVATS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 2008/10 DE 21/05/2008)

  • PER A RESERVA DE PLAÇA:
    • MATRICULA 40 €
    • 4 FOTOS CARNET
  • MENSUALITAT: 50 € / MES
  • NOMES HORARI DE MATÍ

 

Shares