Tot aquell que estiga interessat en la desinfecció de l’arqueta d’escomesa general (particular) per a previndre les plagues de paneroles, haurà d’indicar-ho i apuntar-se en la fulla que té a la seua disposició en aquest establiment.

L’arqueta d’escomesa general (particular) ha d’estar visible en la calçada, no a l’interior de l’habitatge. Per a desinfeccions dins de l’habitatge contactar amb l’empresa indicada.

L’empresa “CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS” realitzarà dos tractaments. El cost de les 2 actuacions és de 30€ que haurà d’abonar a l’empresa. Per a més informació contacte amb l’empresa al telèfon 664622349.

Aquesta desinfecció es realitzarà coincidint amb les desinfeccions del clavegueram que es realitzaran a la fi de maig i primers d’agost (s’avisarà mitjançant bàndol)

Shares