BORSA TREBALL OPERARI SERVEIS MÚLTIPLES – PEÓ RECOLLIDA RSU CONCURS PER RAONS D’URGÈNCIA

Finalitzades les proves selectives, i realitzada valoració de mèrits per a la constitució de la borsa d’ocupació de personal laboral conductor – operari serveis múltiples, es fan públics els resultats i valoracions obtingudes pels diferents aspirants:

  • ASPIRANT 74385314W TOTAL VALORACIÓ MÈRITS I ENTREVISTA 30
  • ASPIRANT 20517576N TOTAL VALORACIÓ MÈRITS I ENTREVISTA 30
  • ASPIRANT 74216700R TOTAL VALORACIÓ MÈRITS I ENTREVISTA 90
  • ASPIRANT 74014512Y TOTAL VALORACIÓ MÈRITS I ENTREVISTA 95

S’estableix un termini de TRES dies naturals perquè es formulen les reclamacions i esmenes que s’estimen respecte a la baremació.

Shares