Resolució d’Alcaldia de 7 juny 2022, per la qual s’aproven les BASES DEL PROGRAMA D’AJUDES DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT PER A MINIMITZAR L’IMPACTE COVID-19 EN EL MUNICIPI DE EL FONDÓ DE LES NEUS. ANUALITAT 2022.

Poden consultar el contingut complet en el següent enllaç:

EDICTE SOBRE SUBVENCIÓ AJUDES A COMERÇOS
Shares