ANUNCI

Davant la convocatòria, concurs per raons d’urgència, de procediment de selecció d’operari poliesportiu municipal, manteniment piscina municipal, es convoca, mitjançant crida única, a tots els aspirants a la realització de la fase d’entrevista, prevista per a divendres que ve 17 JUNY, a les 13.00 hores, en despatx de Secretaria de la Casa Consistorial

Shares