BORSA TREBALL OPERARI POLIESPORTIU, CONCURS PER RAONS D’URGÈNCIA

Finalitzades les proves selectives, i realitzada valoració de mèrits per a la contractació de 2 operaris poliesportiu municipal, personal laboral temporal, per al període de temps comprés entre 20 juny i 4 setembre (77 dies), es fan públics els resultats i valoracions obtingudes pels diferents aspirants:

El resultat final de la bossa és el següent:

 

ASPIRANT: 74—661X SELECCIONAT
TOTAL VALORACIÓ MÈRITS I ENTREVISTA 30
ASPIRANTE  04—0381Y SELECCIONAT
TOTAL VALORACIÓ MÈRITS I ENTREVISTA 100

S’estableix un termini de TRES dies naturals perquè es formulen les reclamacions i esmenes que s’estimen respecte a la baremació

Shares