FOMENT DEL CONSUM EN EL COMERÇ LOCAL DE FONDÓ DELS NEUS(EL): BONO-CONSUM 2022

Aquesta campanya està subvencionada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empara de la “CONVOCATÒRIA PER A la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A la REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE FOMENT DE CONSUM: BONO-CONSUM EN ELS SEUS MUNICIPIS, ANUALITAT 2022”

Des de l’1 d’agost fins al 15 d’agost de 2022 en les Dependències de l’Ajuntament de Fondó dels Neus(el)/el Fondó de les Neus en horari de 9.00 a 13.30 hores podran recollir el bo-consum per valor d’11 euros, un per veí.

Requisits:

  1. Estar empadronada/o amb anterioritat a l’1 de gener de 2022. A més, les dades del Padró d’habitants de l’Ajuntament del Fondó de les Neus, hauran d’estar correctament actualitzats: nom, cognoms, document d’identitat, adreça de l’habitatge i les renovacions pertinents.
  2. Continuar empadronada/o a data d’1 de maig de 2022 en el Padró d’habitants de l’Ajuntament del Fondó de les Neus.
  3. Ser major de 18 anys amb anterioritat al 31 de desembre de 2021. 4. Estar en possessió de document nacional d’identitat en vigor (DNI, NIE, Passaport)

Les persones podran gastar els seus bons fins al 30 de setembre de 2022, en els establiments que s’hagen adherit a la campanya.

Shares