El Fondó de les Neus inicia la redacció de la seua Agenda Urbana, Agenda 2030 i Pla Antifrau per a dissenyar el futur del municipi. Aquests documents es plantegen com un instrument estratègic per a les polítiques sostenibles del municipi i l’entrada a noves vies de finançament.

L’Ajuntament de El Fondó de les Neus ha iniciat el procés per a elaborar l’Agenda Urbana i l’Agenda 2030 el resultat de la qual serà el disseny d’una estratègia local que recollirà el model de municipi per a la dècada vinent i que alinearà les polítiques i els projectes municipals amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU (*ODS).

L’Agenda Urbana 2030 identificarà i prioritzarà les necessitats dels veïns i veïnes del municipi. Per a això, es buscarà la participació ciutadana dels agents socials, econòmics i educatius de la ciutat, recaptant la seua opinió i involucrant-los en el procés i presa de decisions dels desafiaments de Ell Fondó de les Neus per als pròxims anys.

Aquesta estratègia de futur part del treball desenvolupat durant els últims anys on l’equip de govern del Fondó de les Neus ha implementat mesures de desenvolupament sostenible de manera transversal en totes les àrees municipals.

Segons ha indicat l’Alcaldessa “és el meu desig que aquesta estratègia de futur siga consensuada i que el Fondó de les Neus siga el municipi que tots els veïns i veïnes dissenyem, de manera conjunta i consensuada”

Juntament amb la redacció d’aquests documents estratègics, paral·lelament es redactarà el Pla Antifrau de El Fondó de les Neus, document indispensable en el nou model de governança. La redacció dels tres Plans serà sufragada al cent per cent per una subvenció de la Diputació pel que el Consistori no haurà d’utilitzar fons propis per a la redacció d’aquests.

La consultora especialitzada encarregada d’elaborar aquests documents, Omawa Petjada Ecològica, treballa entorn dels 17 objectius de Desenvolupament Sostenible i al decàleg de l’Agenda Urbana 2030 que contempla l’ordenació i ús racional del territori, la revitalització de la ciutat, la prevenció i reducció dels efectes del canvi climàtic, la gestió sostenible dels residus i el foment de l’economia circular; afavorir la mobilitat sostenible fomentar la cohesió social, impulsar l’economia urbana, garantir l’accés a l’habitatge, liderar la innovació digital i millorar la participació i la governança d’aquest singular municipi.

Shares