S’OBRI EL TERMINI PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD D’AJUDA Al TRANSPORT UNIVERSITARI, FINS Al 30 DE NOVEMBRE DE 2022

REQUISITS:

  • Estar empadronat/da a el Fondó de les Neus abans de l’1 de setembre del 2021.
  • Estar matriculat/da en les Universitats d’Alacant, Elx o Sant Joan, aportant pague matrícula.
  • Aportar acreditació d’assistència efectiva a classe durant el curs universitari 2021-2022, així com de les despeses corresponents a trasllats a centre universitari.
  • Ser soci de Campus Aspe.
  • Queden exclosos d’aquesta ajuda, aquells/es alumnes que reben beca o ajuda pel mateix concepte.
Shares