La Mancomunitat de la Vinya i el Marbre, ha rebut de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant una Subvenció de 41.012,79 €. Una quantia que serà destinada a diferents partides entre els Serveis Socials dels Ajuntaments d’Algueña, Hondón de los Frailes, El Fondó de les Neus i La Romana.

Així doncs, la subvenció serà distribuïda de la següent forma:

  • Equipament, 8.887,79 €
  • Adquisició de vehicles, 32.125 €

Aquesta resolució s’emmarca dins de la convocatòria destinada a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, EATIM i Mancomunitats de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2022.

Shares