La Mancomunitat de la Vinya i el Marbre, ha rebut de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant una Subvenció de 207.338 €. Una quantia que serà destinada a diferents partides entre els Serveis Socials dels Ajuntaments d’Algueña, Hondón de los Frailes, El Fondó de les Neus i La Romana.

Així doncs, la subvenció serà distribuïda de la següent forma:

  • COVID-19, 121.963 €
  • Pobresa Energètica i Refugiats d’Ucraïna, 85.375 €

Aquesta resolució s’emmarca dins de la convocatòria destinada a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, EATIM i Mancomunitats de la província d’Alacant, destinades a Prestacions Socials per situacions extraordinàries provocades per la COVID-19, Pobresa Energètica i Ajuda a Refugiats Ucraïnesos.

Shares