3 d’OCTUBRE de 2022

Per a sol·licitar la renovació serà necessari sol·licitar cita prèvia a l’ajuntament.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
PRIMERA INSCRIPCIÓ
  • 1 FOTO
  • MENORS ACOMPANYATS PER PARE/MARE O TUTOR AUTORITZAT
  • CERTIFICAT LITERAL DE NAIXEMENT ESPECÍFIC PER A DNI
  • VOLANT D’EMPADRONAMENT
  • DNI DEL ACOMPANYANT
RENOVACIÓ
  • 1 FOTO + DNI ANTIC
PÉRDUA ROBATORI DETERIORACIÓ
  • NO FA FALTA DOCUMENTACIÓ NI FOTO
  • EN CAS DE ROBATORI, DENÚNCIA, SI N’HI HAGUERA
CANVI DE DOMICILI
  • 1 FOTO + VOLANT D’EMPADRONAMENT
DNI BLAU
  • HA DE DEMANAR CITA EN LA COMISSARIA MÉS PRÒXIMA
EN CAS DE NO PODER DESPLAÇAR-SE A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER MALALTIA/MINUSVALIDESA, INDIQUE-HO AL INSCRIURE’S

PREU: 12 EUROS

FAMILIA NOMBROSA GRATUÏT (JUSTIFICAR)

Shares