A partir del dia 26 de setembre de 2022,

el Jutjat de pau i els Serveis Socials es traslladen a les dependències municipals situades al carrer Horno. 

foto calle Horno

Shares