PROCÉS SELECTIU PER A PROVISIÓ EN PROPIETAT DE DUES PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DEL FONDÓ DE LES NEUS, UNA PLAÇA PER TORN LLIURE I UNA PLAÇA PER TORN DE MOBILITAT. APROVACIÓ PROVISIONAL LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS.

Pot veure la llista en els següents enllaços:

Seu Electrònica de Fondó de les Neus (el)/Hondón de las Nieves

Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant

Shares