CIRCULAR INFORMATIVA

FOMENT DEL CONSUM EN EL COMERÇ LOCAL DE FONDÓ DELS NEUS(EL): BO CONSUM NADAL 2022

Aquesta campanya està subvencionada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empar de la “CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE FOMENT DE CONSUM: BO CONSUM NADAL EN ELS SEUS MUNICIPIS, ANUALITAT 2022”.

Des del 15 fins al 22 de desembre de 2022 en les Dependències de l’Ajuntament de El Fondó de les Neus en horari de 9.00 a 13.30 hores podran recollir el bo-consum per valor de 20 euros, un per veí.

Requisits:

  1. Estar empadronat/da amb anterioritat a l’1 de gener de 2022. A més, les dades del Padró d’habitants de l’Ajuntament del Fondó de les Neus, hauran d’estar correctament actualitzats: nom, cognoms, document d’identitat, adreça de l’habitatge i les renovacions pertinents.
  2. Continuar empadronat/da a data d’1 de desembre de 2022 en el Padró d’habitants de l’Ajuntament de El Fondó de les Neus.
  3. Ser major de 18 anys amb anterioritat al 31 de desembre de 2021.
  4. Estar en posesió de document nacional d’identitat en vigor (DNI, NIE, Pasaport)
  5. Per a la recollida del bo haurà de presentar el DNI/NIE/PASAPORT.
  6. Al tractar-se d’una ajuda pública, el beneficiari serà l’obligat tributari a declarar-la como a guany patrimonial en la declaració d’IRPF de 2022.

Podran gastar els seus bons del 15 al 27/12/2022, en els establiments que s’hagen adherit a la convocatòria.

Shares