Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés de selecció del lloc de DOS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, un per torn lliure i un altre per torn de mobilitat, mitjançant sistema d’oposició lliure.

Pot accedir al document en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica.

Shares