RESULTATS SEGON EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR DUES PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE EL FONDÓ DE LES NEUS, CELEBRAT EL 8 DE FEBRER DE 2023.

PODEN ACCEDIR ALS RESULTATS VISITANT EL TAULER D’ANUNCIS MUNICIPAL

Shares