NORMES PER A PRESENTAR-SE A “*FONDONERAS” 2023/2025

1- Podran optar a ser “*Fondoneras” totes aquelles que complisquen almenys un d’aquests requisits:

a) Haver nascut a El Fondó de les Neus

b) Ser descendent de *hondonenses de 1r o 2n grau.

c) Estar empadronades a El Fondó de les Neus, mínim 2 anys de manera ininterrompuda.

2. Edats de les candidates:

INFANTILS: Complir de 7 a 10 anys durant l’any en curs.

JUVENILS: Complir com a mínim 18 anys durant l’any en curs.

(a causa de la suspensió de les Festes Patronals de 2021 a causa del COVID-19 s’amplia l’edat de les *Fondoneras infantils i es donarà 1 punt per no haver pogut presentar-se en el bienni 21/23, tant a juvenils com a infantils en cas d’haver-hi més de 5 candidates)

3. D’entre totes les sol·licitants seran triades 5 per a “*Fondoneras Juvenils” i 5 per a “*Fondoneras Infantils”.

4. Les sol·licituds hauran de presentar-se a l’ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores, o per la seu electrònica.

El període d’inscripció serà del 20 de febrer al 20 de març de 2023, tots dos inclusivament.

5. Documentació a aportar: Fotocopia DNI o llibre de família.

6. En cas de presentar-se més de 5 candidates, es tindran en compte els criteris de valoració aprovats per la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2023.

Shares