PLA D’AJUDES PER A INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT: PLA +AIGUA 2021

ANUALITAT IMPORT CONCEDIT

PERCENTATGE SUBVENCIÓ

FINALITAT
2021 23.999,70 € 80% Substitució de xarxa d’aIgua potable en la partida Toscar de Cuja (expedient 2021/035- IACH)

 

Logotipo Diputación de Alicante
Shares