Convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de campanyes de foment del consum: bo-consum en els seus municipis. Anualitat 2023

ANUALITAT IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIÓ FINALITAT
20222023 62.211,00 € 100 % Realització de campanyes de foment del consum: bo-consum en els seus municipis
Logotipo Diputación de Alicante
Shares