Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament, anualitat 2023.

ANUALITAT APORTACIÓ TOTAL IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIÓ FINALITAT
2023 15.217,74 5.351,10 € 35,16 % Cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament
Logotipo Diputación de Alicante
Shares