Tot/a aquell/lla que estiga interessat/da en la desinfecció de l’arqueta d’escomesa general (particular) per a previndre les plagues de paneroles que es realitzaran a la fi de maig i primers d’agost, haurà d’apuntar-se a l’Ajuntament de El Fondó de les Neus de 09:00h a 13:30h o telefonant a 965 480 201
NOMÉS ES REALITZARÀ LA DESINFECCIÓ ALS PARTICULARS QUE TINGUEN ARQUETA D’ESCOMESA GENERAL
Per a desinfeccions dins de l’habitatge contactar amb l’empresa CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, trucant al telèfon: 664 622 349
EL COST ÉS DE 35€
S’ABONA DIRECTAMENT A L’EMPRESA
Shares