Convocatòria Pla d’ajudes per a la realització d’activitats esportives o funcionament d’escoles esportives municipals 2023

ANUALITAT IMPORT TOTAL IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIÓ FINALITAT
2023 3.279,00€ 2.532,10 € 77 % CLASSES D’ESCACS EN EL CEIP NTRA SRA DE LAS NIEVES I CEIP L’OM
COST TOTAL: 2.190,00€ SUBVENCIONAT: 1.689,89€
GIMNÀSTICA MANTENIMENT PER A PERSONES MAJORS
COST TOTAL: 1.089,00€ SUBVENCIONAT: 842,21
Logotipo Diputación de Alicante
Shares