Pots veure el text complet de les bases en el Tauler d’Anuncis de la seu electrònica o al següent enllaç: Edicte BOP

Shares