BASES DE LA 2a CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS BONO CONSUM PER AL COMERÇ LOCAL: EL FONDÓ DE LES NEUS, 2n REPARTIMENT

VEURE PDF AMB LES BASES BONO CONSUM

Shares