BASES REGULADORES I DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA CRISI ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT SOBRE PYMES, MICROPYMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE EL FONDÓ DE LES NEUS, EN EL CONTEXT DE LA INVASIÓ D’UCRAÏNA PER PART DE RÚSSIA, ANUALITAT 2023.

DESCARREGAR BASES

Shares