Regidoria d’Hisenda

Carmen Sellés Prieto

Alcaldessa

L’àrea econòmic-financera té com a missió:

  • El desenvolupament de les actuacions relatives a la fiscalització i control dels actes de contingut econòmic i la planificació econòmica i de les inversions.
  • L’elaboració dels pressupostos i la seua gestió.
  • La imposició, ordenació i exacció dels tributs i preus públics, així com la comptabilitat financera i les pròpies de la tresoreria.

Notícies relacionades

No posts found.

WEBS RELACIONADES

Shares