Regidoria de Personal

Carmen Sellés Prieto

Alcaldessa

Notícies relacionades

Imagen escudo ayuntamiento

EDICTE: RESULTAT QUART EXERCICI DE LA CONNVOCATORIA DE 2 PLACES D’AGENT POLICIA LOCAL

Es pot consultar el text de l'edicte accedint al Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'ajuntament del Fondó de ...
Imagen escudo ayuntamiento

Resultat 2n exercici proves per a selecció d’agents de policia local

RESULTATS SEGON EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR DUES PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS ...
Imagen escudo ayuntamiento

EDICTE CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI. PROCÉS SELECTIU: DUES PLACES AGENT POLICIA LOCAL

EDICTE PROCÉS SELECTIU. DUES PLACES AGENT POLICIA LOCAL. PERSONAL FUNCIONARI Vist que per Resolució d'Alcaldia núm. 1955/2022 de data 30 ...
Imagen escudo ayuntamiento

Llista definitiva d’admesos oposició agents de Policia Local

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés de selecció del lloc de DOS AGENTS DE LA ...
Imagen escudo ayuntamiento

Llista provisional d’admesos i exclosos per al procés selectiu de dues places per a la Policia Local

PROCÉS SELECTIU PER A PROVISIÓ EN PROPIETAT DE DUES PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DEL FONDÓ DE LES ...
Imagen escudo ayuntamiento

ANUNCI: OFERTA D’OCUPACIÓ

Aquest Ajuntament té previst contractar personal laboral temporal, 2 llocs de treball per al període comprés entre 28 OCTUBRE I ...

WEBS RELACIONADES

Shares