Per Resolució de 26/09/219, de la Directora General de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) s’aprova a favor de l’Ajuntament de El Fondó de les Neus (expedient MIPAEA/2019/3) una ajuda per import de 46.319,60 euros, en el marc de la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics en l’exercici 2019.

Les actuacions a dur a terme són:

TOTAL 9.000,00 € 5.400,00 €
OBRES I/O INSTAL·LACIONS COST SUBVENCIÓ CONCEDIDA
Millora de l’enllumenat públic: sustitució llumenàries LED 55.199,34 € 40.919,60 €
Millora de zones verdes: bancs, papereres i aparells biosaludables 13.000,00 €
TOTAL 68.199,34 €  40.919,60 €
 BÉNS COST  SUBVENCIÓ CONCEDIDA 
Senyalització/identificació de carrers: plaques, mapes de situació, ampliació caseta de bústies 3.000,00 € 5.400,00 €
Senyalització horizontal i vertical de tràfic: repintat senyalització horizontal i recanvi senyals verticals 6.000,00 €

 

Shares