NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Tot/a aquell/lla que estiga interessat/da en la desinfecció de l’arqueta d’escomesa general (particular) per a previndre les plagues de paneroles que es realitzaran a la fi de maig i primers d’agost, haurà d’apuntar-se a l’Ajuntament de...
NOTA INFORMATIVA

Subvenció concedida per la Diputació d’Alacant per a ajudes als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament, anualitat 2023

Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament, anualitat 2023....
llega700

llega700

Nous serveis 4G i 5G en el seu municipi. El desplegament d’aquests serveis es realitza sobre les bandes de 700 i 800 MHz i pot ocórrer que el senyal de TV es veja afectada per interferències. Com pot contactar amb llega700? Pot sol·licitar la revisió a través...