EDICTE CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI. PROCÉS SELECTIU: DUES PLACES AGENT POLICIA LOCAL

ANUNCI: OFERTA D’OCUPACIÓ

Aquest Ajuntament té previst contractar personal laboral temporal, 2 llocs de treball per al període comprés entre 28 OCTUBRE I 28 NOVEMBRE (30 dies, amb possibilitat de pròrroga d’un altre mes), per a la realització de treballs de: Treballs de manteniment,...
EDICTE CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI. PROCÉS SELECTIU: DUES PLACES AGENT POLICIA LOCAL

Redacció d’Agenda Urbana, Agenda 2030 i Pla Antifrau

El Fondó de les Neus inicia la redacció de la seua Agenda Urbana, Agenda 2030 i Pla Antifrau per a dissenyar el futur del municipi. Aquests documents es plantegen com un instrument estratègic per a les polítiques sostenibles del municipi i l’entrada a noves vies...