Anunci subvencions nominatives, en espècie, per a l’adquisició de mitjans de prevenció per a evitar la propagació del coronavirus COVID-19, per a EATIIM i Ajuntaments de la província de fins a 50.000 habitants

Anunci subvencions nominatives, en espècie, per a l’adquisició de mitjans de prevenció per a evitar la propagació del coronavirus COVID-19, per a EATIIM i Ajuntaments de la província de fins a 50.000 habitants

SUBVENCIONS NOMINATIVES, EN ESPÈCIE, PER A L’ADQUISICIÓ DE MITJANS DE PREVENCIÓ PER A EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19, PER A EATIIM I AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE FINS A 50.000 HABITANTS ANUALITAT IMPORT CONCEDIT FINALITAT 2021 420 € ADQUISICIÓ...
Anunci subvencions nominatives, en espècie, per a l’adquisició de mitjans de prevenció per a evitar la propagació del coronavirus COVID-19, per a EATIIM i Ajuntaments de la província de fins a 50.000 habitants

Anunci subvenció PLAN +CERCA 2020

CONCESSIÓ DE SUBV. D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLAN +CERCA 2020. LÍNIA D’ACTUACIÓ DESPESES CORRENTS D’ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT 2021 12.331,20 € 12.331,20 € 100 %...
Anunci subvencions nominatives, en espècie, per a l’adquisició de mitjans de prevenció per a evitar la propagació del coronavirus COVID-19, per a EATIIM i Ajuntaments de la província de fins a 50.000 habitants

Guardería Municipal Curs 2021-2022

OBERT TERMINI D’INSCRIPCIÓ DE L’1 DE JUNY AL 30 DE JUNY PLACES LIMITADES (En cas de excedir el nombre de places, s’aplicaran els requisits aprovats en la Junta de Govern Local 2008/19 de 21 de maig de 2008) Per a reserva de plaça: Pagament de...