Contracte programa 2021-204 per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials amb la Mancomunitat de la Vinya i el Marbre

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant subvenciona a la Mancomunitat de la Vinya i el Marbre en aquest any 2022 amb 207.338 euros destinats a prestacions socials per COVID-19, Pobresa Energètica i Ajuda a refugiats Ucraïnesos.

La Mancomunitat de la Vinya i el Marbre, ha rebut de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant una Subvenció de 207.338 €. Una quantia que serà destinada a diferents partides entre els Serveis Socials dels Ajuntaments d’Algueña, Hondón de los Frailes,...
Anunci subvenció concedida per la Diputació d’Alacant destinada als serveis socials d’atenció primària

Anunci subvencions nominatives, en espècie, per a l’adquisició de mitjans de prevenció per a evitar la propagació del coronavirus COVID-19, per a EATIIM i Ajuntaments de la província de fins a 50.000 habitants

SUBVENCIONS NOMINATIVES, EN ESPÈCIE, PER A L’ADQUISICIÓ DE MITJANS DE PREVENCIÓ PER A EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19, PER A EATIIM I AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE FINS A 50.000 HABITANTS ANUALITAT IMPORT CONCEDIT FINALITAT 2021 420 € ADQUISICIÓ...