Subvenció concedida per la Diputació d’Alacant per al control de la salubritat pública i benestar animal

Subvenció concedida per la Diputació d’Alacant per a línies d’actuació d’inversions de l’àrea de cooperació, la dotació màxima inicial de la qual ascendeix a la quantitat de 25.500.000,00 euros.

  RESOLUCIÓ DEL PRIMER PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLA +A PROP 2023, DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT A FAVOR DELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER A LÍNIES D’ACTUACIÓ...
Subvenció concedida per la Diputació d’Alacant per al control de la salubritat pública i benestar animal

AVALEM JOVES 2023

S’ha rebut de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació una subvenció del programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana.OBJECTIU ESPECÍFIC: Millorar l’accés a...