Anunci subvenció concedida per la Diputació d’Alacant destinada als serveis socials d’atenció primària

Anunci subvencions nominatives, en espècie, per a l’adquisició de mitjans de prevenció per a evitar la propagació del coronavirus COVID-19, per a EATIIM i Ajuntaments de la província de fins a 50.000 habitants

SUBVENCIONS NOMINATIVES, EN ESPÈCIE, PER A L’ADQUISICIÓ DE MITJANS DE PREVENCIÓ PER A EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19, PER A EATIIM I AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE FINS A 50.000 HABITANTS ANUALITAT IMPORT CONCEDIT FINALITAT 2021 420 € ADQUISICIÓ...
Anunci subvenció concedida per la Diputació d’Alacant destinada als serveis socials d’atenció primària

Anunci subvenció PLAN +CERCA 2020

CONCESSIÓ DE SUBV. D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS: PLAN +CERCA 2020. LÍNIA D’ACTUACIÓ DESPESES CORRENTS D’ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS ANUALITAT DESPESA IMPORT CONCEDIT PERCENTATGE SUBVENCIONAT FINALITAT 2021 12.331,20 € 12.331,20 € 100 %...