A continuació es mostren els pasdos a seguir per a la correcta configuració dels navegadors per al enviament de solicituds a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de El Fondó de les Neus.

(Aquesta guia solament és vàlida per a sistemes operatius Windows)

1r Accedim a la Seu Electrònica a través de la URL https://sede.fondoneus.es. ens apareixerà la següent pàgina, en la que premem sobre TRÀMITS I GESTIONS per a accedir al tràmit que desitgem.
2r Premem sobre el botó TRAMITAR
3r En la següent pàgina premem sobre SELECCIONAR MÈTODE D’IDENTIFICACIÓ
4t Després acceptem el mètode d’identificació CERTIFICAT DIGITAL
5é Ens apareixerà una pantalla perquè seleccionem el certificat digital de la persona que fa la sol·licitud, el seleccionem i premem ACCEPTAR
6é Emplenem correctament la sol·licitud.
En cas d’haver d’adjuntar documents (preferiblement en forma PDF), es prem sobre ADJUNTAR DOCUMENTS i en la pantalla emergent es selecciona el document i es prem sobre ACCEPTAR.

Els documents s’han d’adjuntar d’un en un.

7é Després es prem sobre CONTINUAR
8é Una vegada comprovat que tot és correcte es prem en SIGNAR, i en la pantalla emergent que ix SI ES LA PRIMERA VEGADA QUE SIGNEM haurem de prémer sobre DESCARREGAR VIAFIRMA DESKTOP PER A WINDOWS 7, 8 Y 10 (SUPORTA ÚS DE DNIe) per a descarregar l’aplicaió de signatura electrònica.

Si NO ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE SIGNEM saltem directament al PAS 10

9é Una vegada descarregada l’aplicació l’extraiem en una carpeta i premem dues vegades sobre l’instal·lador (ViafirmaDesktopInstaller.msi) per a procedir com segueix.
10é Una vegada instal·lada l’aplicació de signatura, premem sobre SIGNAR AMB VIAFIRMA DESKTOP, com mostra la següent pantalla
11é Seleccionem el certificat i premem a SIGNAR.
Si tot ha anat correctament en uns segons eixirà una pantalla en la que podem descarregar el justifican de la sol·licitud.
Shares