Telèfons d’interès

Servei

Telèfon

Horari

Telèfon d’Emergències 112
Policia Local de El Fondó de les Neus 965 480 200
Consultori médic de El Fondó de les Neus 966 912 620
Jutjat de Pau de El Fondó de les Neus 965 480 208 Dilluns de 8.30 a 10.30 hores
Centre de salut d’Asp 965 493 774
Urgències médiques (Centre de salut d’Asp)  965 490 060 A partir de les 15.00 hores
Creu Roja Asp 965 493 933 De 9 a 15 hores
Hospital Vinalopó Salut 966 679 800
Hospital d’Alacant 965 938 300
Ambulàncies Auto Sport 965 938 300
Farmàcia 965 480 240
Bombers 085
Guardia Civil (Asp) 965 490 070
Protecció Civil 965 49 62 15
I.E.S. Villa d’Asp 965 493 970
Col·legi Ntra. Sra. de las Nieves 966 616 050
Col·legi públic L’Om 965 480 591
Iberdrola (Elda) 965 396 883
Oficina del Cadastre (Alacant) 965 123 399
Registre de la Propietat d’Asp 965 490 221
Notaria d’Asp 965 480 491
Parròquia Ntra. Sra. de las Nieves 965 480 284

 

Shares