Turisme actiu

RUTAS

SIGNES I SENYALS A TINDRE EN COMPTE

Tipus de senders

Senders gran recorregut

Senders de gran recorregut (GR)

És qualsevol trajecte que sobrepassa els 50 km.

Són identificats pels colors blanc i roig i es retolen amb les lletres GR.

Les rutes de senderisme marcades amb aquest senyal formen part d’una xarxa europea de camins present a Espanya, França Països Baixos i Bèlgica, que estan pensats per a caminades de més de dues jornades (per norma general molt més de dues jornades).

Un sender GR es converteix en Sendera Europea (E) si transcorre almenys per tres països diferents.

Aquest tipus de senders poden tindre associats enllaços i variants, les quals no poden estar a més de 2 km del punt de sendera d’on es parteix.

Senders xicotet recorregut

Senders de xicotet recorregut (PR)

Són senderes la longitud de les quals se situa entre els 10 km i els 50 km.

Són identificats pels colors blanc i groc i es retolen amb les lletres PR. A més s’han de poder recórrer-se en menys de dos dies, generalment en un dia.

Alguns senders poden començar i acabar en un mateix punt, als quals se’ls denomina com a “senders circulars”.

Aquest sender pot tindre tant variants com enllaços sempre que no superen els 2 km des del punt de partida fora del sender.

Senders locals

Senders locals (SL)

Són de recorregut inferior als 10 km i el seu nivell de dificultat és baix.

S’identifica pels colors blanc i verd i es retolen amb les lletres SL.

Aquest tipus de senders poden tindre associats derivats sempre que el destí de dita derivada no supere els 0,5 km del punt de la sendera del qual parteixen.

 Significat per a a cada tipus de senyal

Continuitat del sender

Continuitat del sender

Aquesta senyal ens indica que seguim la direcció correcta.

Cambi de direcció del sender

Cambi de direcció del sender

Ens indica que hem de continuar pel sentit de la fletxa que indica el senyal.

Direcció incorrecta

Direcció incorrecta

El senyal ens indica que ens hems equivocado de direcció.

MANUAL DE SENYALITZACIÓ DE SENDERS GR®, PR® y SL®

Shares