Política de Privacidad

Última actualització de data: 15/10/2021

1. INFORMACIÓ PER A l’USUARI

L’Ajuntament de El Fondó de les Neus, com a Responsable del Tractament, l’informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (*RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem la seua dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seues dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seues opcions quant al tractament de les seues dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seues dades personals recollits per l’Ajuntament per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seues dades personals com es defineix en aquesta Política.

2. DADES DE CONTACTE

 • Denominació social: Ajuntament de El Fondó de les Neus
 • CIF: P0307700E
 • Domicili: Plaça de la Vil·la, 6 – 03688 El Fondó de les Neus (Alacant)
 • Dades del Delegat de Protecció de Dades: dpd@fondoneus.es

3. PRINCIPIS RECOLLITS

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seues dades amb seguretat i transparència.

Els nostres principis són:

 • Legalitat: Només recopilarem les seues Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
 • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seues dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.
 • Precisió: Mantindrem les seues dades personals exactes i actualitzats.
  Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seues dades no patisquen danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seua pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
 • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedisca o rectifique les seues dades quan ho considere oportú.
 • Conservació: Conservem les seues dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Les transferències internacionals: quan es done el cas que les seues dades vagen a ser transferits fora de la UE/*EEE es protegiran adequadament.
 • Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
 • Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS

Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • També recollim de manera automàtica dades sobre la seua visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.
 • Sempre que sol·licitem les seues Dades personals, l’informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina fi.

En general, recollim i tractem les seues dades personals amb el propòsit de:

 • Proporcionar informació rellevant o gestió relacionat amb les competències de l’Ajuntament com a ens públic.
 • Enviament de comunicacions.

5. LEGITIMITAT

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seues dades personals podran tractar-se sempre que:

 • Ens ha donat el seu consentiment a l’efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Per requeriment legal.
 • Per ser necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació entre vosté i nosaltres.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicats a empreses relacionades amb l’Ajuntament per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’Encarregats del Tractament. L’Ajuntament no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

7. EXERCICI DE DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seues dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

 • Accedir a les seues dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l’Article 15.1 del RGPD.
 • Rectificar les seues dades personals que siguen inexactes o estiguen incomplets d’acord amb l’Article 16 del *RGPD.
 • Suprimir les seues dades personals d’acord amb l’Article 17 del RGPD.
 • Limitar el tractament de les seues dades personals d’acord amb l’Article 18 del RGPD.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seues dades d’acord amb l’Article 20 del RGPD.
 • Oposar-se al tractament de les seues dades personals d’acord amb l’article 21 del RGPD.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ al seu retirada RRHH.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a l’adreça del Delegat de Protecció de dades assenyalada al començament de la Política de Privacitat. També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

8. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalga en qualsevol cas. Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’Ajuntament pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocórrega, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torne a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirme la seua acceptació.

Shares