Punt d’informació cadastral

Els atendrem en les oficines municipals de Plaça de la Vila, 6 en horari de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores.

SERVEIS QUE OFEREIX EL PIC

Els serveis als que es pot accedir des de el Punt d’Informació Cadastral són:

    • Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.
    • Consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals dels dades protegides, relatives als béns immobles de la seua titularitat.
    • Certificació negativa de béns inmobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

El sol·licitant pot autoritzar per escrit a una altra persona emplenant el model adjunt, que haurà d’adjuntar amb fotocòpia del DNI.

En qualsevol cas, el sol·licitant haurà d’identificar-se amb el seu DNI original en el moment de la sol·licitud, tant si actua en nom propi com si ho fa per autorització del titular cadastral.

Les dades a consultar són els incorporats a la Base de dades Nacional del Cadastre (tot el territori nacional excepte País Basc i Navarra).
Els certificats emesos pels Punts d’Informació Cadastral gaudeixen de plena validesa i eficàcia.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE PIC

Entrant en la pàgina web del Cadastre: www.catastro.meh.es
Entrant en la Oficina Virtual del Cadastre: www.sedecatastro.gob.es
Cridant a la línia directa del cadastre 902 37 36 35
Preguntant en l’Ajuntament: 965 48 02 01
Shares