Notícies

Imatge escut ajuntament
En el BOP d'Alacant núm. 113, de 15 juny 2022, es publiciten BASES REGULADORES CAMPANYA FOMENT DEL CONSUM: BONO - CONSUM. ANUALITAT 2022. Amb aquesta campanya es pretén fomentar el consum en els comerços locals a través de la concessió ...
Leer Más
Imatge escut ajuntament
Resolució d'Alcaldia de 7 juny 2022, per la qual s'aproven les BASES DEL PROGRAMA D'AJUDES DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT PER A MINIMITZAR L'IMPACTE COVID-19 EN EL MUNICIPI DE EL FONDÓ DE LES NEUS. ANUALITAT 2022. Poden consultar el contingut ...
Leer Más
Imatge escut ajuntament
330 escolars participaran al Fondó de les Neus en la Trobada de Primària de Pilota a l’Escola El Poliesportiu Municipal Juan Bonmatí del Fondó de les Neus, a la comarca del Vinalopó Mitjà, acollirà este dimarts dia 7 de juny ...
Leer Más
Imatge escut ajuntament
ANUNCI Aquest Ajuntament té previst contractar personal laboral temporal, 2 llocs de treball per al període comprés entre 20 juny i 4 setembre (77 dies), per a la realització de treballs de: Treballs de manteniment de les piscines municipals Altres ...
Leer Más
Imatge escut ajuntament
BORSA TREBALL OPERARI SERVEIS MÚLTIPLES – PEÓ RECOLLIDA RSU CONCURS PER RAONS D'URGÈNCIA Finalitzades les proves selectives, i realitzada valoració de mèrits per a la constitució de la borsa d'ocupació de personal laboral conductor – operari serveis múltiples, es fan ...
Leer Más
Imatge escut ajuntament
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONVOCATÒRIA DE LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE DUES PLACES, D'AGENTS DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DEL FONDÓ DE LES NEUS. UNA PLAÇA PER TORN LLIURE I UNA PLAÇA PER TORN DE MOBILITAT POT A ...
Leer Más
Imatge escut ajuntament
PRÒRROGA DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE FONDÓ DE LES NEUS PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL PER MITJÀ DE LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA VEURE DOCUMENT ...
Leer Más
Imatge escut ajuntament
Davant la convocatòria, concurs per raons d'urgència, de procediment de selecció de peó – operari serveis múltiples, es convoca, mitjançant crida única, a tots els aspirants a la realització de la fase d'entrevista, prevista per a dijous que ve 2 ...
Leer Más
Shares