Notícies

AQUAGYM-2022

Imagen escudo ayuntamiento
Inici dimarts 5 de juliol de 2022 Classes els dimarts i dijous, de 19.00 a 19.55 hores. Places limitades ...
Leer Más
Imagen escudo ayuntamiento
BORSA TREBALL OPERARI POLIESPORTIU, CONCURS PER RAONS D'URGÈNCIA Finalitzades les proves selectives, i realitzada valoració de mèrits per a la contractació de 2 operaris poliesportiu municipal, personal laboral temporal, per al període de temps comprés entre 20 juny i 4 ...
Leer Más
Imagen escudo ayuntamiento
EDICTE APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA TRÀNSIT DE BESTIAR De conformitat amb el que es preveu en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans ...
Leer Más
Imagen escudo ayuntamiento
ANUNCI Davant la convocatòria, concurs per raons d'urgència, de procediment de selecció d'operari poliesportiu municipal, manteniment piscina municipal, es convoca, mitjançant crida única, a tots els aspirants a la realització de la fase d'entrevista, prevista per a divendres que ve ...
Leer Más
Imagen escudo ayuntamiento
En el BOP d'Alacant núm. 113, de 15 juny 2022, es publiciten BASES REGULADORES CAMPANYA FOMENT DEL CONSUM: BONO - CONSUM. ANUALITAT 2022. Amb aquesta campanya es pretén fomentar el consum en els comerços locals a través de la concessió ...
Leer Más
Imagen escudo ayuntamiento
Resolució d'Alcaldia de 7 juny 2022, per la qual s'aproven les BASES DEL PROGRAMA D'AJUDES DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT PER A MINIMITZAR L'IMPACTE COVID-19 EN EL MUNICIPI DE EL FONDÓ DE LES NEUS. ANUALITAT 2022. Poden consultar el contingut ...
Leer Más
Imagen escudo ayuntamiento
330 escolars participaran al Fondó de les Neus en la Trobada de Primària de Pilota a l’Escola El Poliesportiu Municipal Juan Bonmatí del Fondó de les Neus, a la comarca del Vinalopó Mitjà, acollirà este dimarts dia 7 de juny ...
Leer Más
Imagen escudo ayuntamiento
ANUNCI Aquest Ajuntament té previst contractar personal laboral temporal, 2 llocs de treball per al període comprés entre 20 juny i 4 setembre (77 dies), per a la realització de treballs de: Treballs de manteniment de les piscines municipals Altres ...
Leer Más
Shares